SPISE SIG RASK

Kan man spise sig rask?

Det er et godt spørgsmål, det korte svar er JA, og JA det gælder for de fleste mennesker.

Og der er jo belæg for at sige JA, evidensen er jo bl.a. i TV2 programmerne ”Kan man spise sig rask?”, hvor to danskere i hvert program gennemfører et 12 ugers sundhedsforløb. Og meget mere evidens hos de klienter, der har været hos andre sundhedsrådgivere, der er uddannet hos Umahro Cardogan.

Og vi kan vel godt tillade os at sige, at det med at spise sig rask er gammel viden, uagtet at de færreste anvender den viden i praksis i dag. Den græske læge Hippokrates (460 – 370 f.Kr.) havde tanker og formulerede den kendte sætning

”Lad din medicin være din mad og din mad være din medicin”.

Det handler i bund og grund om forebyggelse og helbredelse og ikke mindst din energi glæde sundhed vitalitet.

Hvad jeg hjælper med?

Jeg kan hjælpe med bl.a. følgende områder og problematikker:

Velfærdssygdomme

Usund livsstil og adfærd

Fordøjelsesproblemer

Problemer med immunforsvaret, såsom autoimmunsygdomme, kronisk inflammation eller immunsvækkelse

Succesfuld aldring, hvor du kan nyde din alderdom uden at være meget hæmmet i krop og hjerne

Forebyggende sundhed så du fanger problemerne, længe før de opstår

Personlige konsultationer

I en konsultation vil jeg hjælpe dig med at finde ind til kernen af de bagvedliggende årsager til dit helbredsproblem, så du igen kan mærke og opleve al den sundhed, energi og vitalitet, som du ønsker og fortjener.

Vi kommer til at tale om dine helbredsmæssige udfordringer og dit mål for fremtiden.

I processen vil én af dine opgaver være at gennemarbejde din egen helbredshistorie (fra fødsel til i dag), vi vil sammen se på din maddagbog, se på svarene fra diverse blodprøver og testsvar, vi vil med andre ord se på alle de faktorer, der kan have haft en medvirkende indflydelse på dit nuværende helbred, fastholde eller forværre dine symptomer.

Herefter kan vi sammen lægge din plan, der vil indeholde: kost, motion og bevægelse, søvn, håndtering af stress, optimering af dit sind og ændring af miljøet omkring dig. Jeg er med dig i hele processen, og det er dig selv, der skal gå vejen.

Du får hjælp og viden til at håndtere dine udfordringer og helbredsproblemer, så du kan flytte dig selv så langt op ad skalaen fra syg til sund eller fra sund til endnu mere sund, som det overhovedet er muligt.

Hvordan jeg kan hjælpe dig

De fleste der er kommet her til, har aktivt taget en beslutning om en forandring – en livsstilsforandring – uden nødvendigvis at ha en klar retning eller klare mål, og dét kan jeg hjælpe dig med i denne 360 graders gennemgang. Og med lidt flid og tålmodighed kommer du også i mål. Og når vi arbejder med større livs- og livsstilsændringer kræver det tid og hyppige opfølgninger, derfor er et 12 ugers forløb ideelt. Du kommer bl.a. gennem: nuværende tilstand, livsstil og sundhed, ønskede tilstand, altså hvad er det, du vil og vil opnå, mm.

Jeg assisterer, rådgiver, coacher og hjælper dig alt det, jeg kan, i processen, og det er dig selv, der skal gøre arbejdet, sådan er det!

Jeg er sikker på, du vil lykkedes med dine ønsker om mere Forebyggelse Helbredelse Energi Glæde Sundhed Vitalitet.

Jeg kan supplere med andre kompetencer som Body-sds kropsterapi (læs her), NLP terapi, coaching, hvis vi støder på forhindringer, der driller.

Er du klar til at tage dit første skridt? Din nye livsstil kan begynde lige nu, kontakt mig ved:

Ring på 40 140 440 eller
Book en forsamtale her
Book et 12 ugers forløb her

Hvordan er selve forløbet?

­­­­­­Forløbet strækker sig over 12 uger.

Vi mødes ca. hver 14. dag, så vi ses i alt 7 gange.

Vi mødes 1:1, det betyder det er individuelt og ingen gruppeforløb, det er kun dig, det handler om.

Vi mødes enten i min klinik (især i starten) eller via Skype.

Mellem modulerne vil du have mulighed for mail support.

Jeg vil gøre, hvad der er mig muligt for, at du når de(t) mål, du har sat dig.

Prisen for hele forløbet er dkk 7.350,00 og betales inden opstart.

12 ugers forløbet kan bookes her

Forsamtale

Måske går du med tanker og tænker: ”hvad er dét her nu for noget?” og ”er det noget for mig?” derfor tilbyder jeg en forsamtale, hvor vi sammen afklarer, om et forløb på 12 uger er noget for dig, eller om du måske skal noget helt andet (noget jeg ikke nødvendigvis har svaret på, men så er du positivt og konstruktivt videre i din egen proces).

Prisen for en forsamtale er kr. 350.

Forsamtale bookes her

Et alternativ til et 12 ugers forløb

I stedet for et samlet forløb har du også mulighed for enkelte konsultationer.

Indholdet bliver meget op til dine specifikke og individuelle behov.

Pris for enkelte konsultationer er kr. 1.250.

Klippekort med 3 konsultationer er kr. 3.500.

Konsultation bookes her

Umahro Cardogan Certificeret Sundhedsrådgiver

Hvad betyder det?

Sundhedsrådgiver uddannelsen sætter mig i stand til at hjælpe dig med at blive sund, genfinde din sundhed, forblive sund eller blive endnu sundere end du allerede er, og hjælpe til denne forandring ved ændringer og optimeringer af din kost, ernæring, motion og bevægelse, søvn, afstresning, ja i det hele taget livsstilsændringer og alt muligt andet, du kan opfatte som sundt. Du kan se det som et 360 grader serviceeftersyn. Og uanset om udgangspunktet er raskhed, sundhed eller erkendt sygdom.

Jeg har været igennem et uddannelsesforløb og eksamen med ekstern censor læge Pia Norup og har lært om grundlæggende sundhed, hvordan du kan fremme og fastholde sundheden på en realistisk måde, så dét der virker i hverdagen for dig, er også dét, der bliver gjort, og så skaber du forandringen. Og da det er et 360 grader eftersyn, kigger vi på helheden, hele mennesket, fremfor et enkelt element. Og ingen fanatisme men ren og sand sundhed med opnåelige livsstilsændringer.

Og så har jeg ”været udsat for” en mikroskopisk del i Umahros viden og hans bedste redskaber fra hans 2 årtiers arbejde med sundhed og tusindvis af 1-til-1 konsultationer.

Du har muligvis set programmerne på TV2 ”Kan man spise sig rask?”.

Kun handling skaber forandring!

 

#Kanmanspisesigrask #Livsstilsændring #Spis dig rask #Energi #Glæde #Sundhed #Vitalitet #Forebyggelse #Helbredelse #Vægttab #Farvel stress #God søvn #Inflammation #Mave-tarm-gener #Sund kost