TINNITUS BEHANDLING

TINNITUS OG KROPSTERAPI

HAR DU FÅET TINNITUS? SÅ ER KROPSTERAPI HELT SIKKERT NOGET FOR DIG

Tinnitus er et hyppigt forekommende symptom, op til 45 % af befolkningen har oplevet i kortere eller længere tid.

10 % af den danske voksne befolkning har tinnitus ofte eller konstant, mens op til 1 % har tinnitus i en sådan grad, at de oplever, at deres livskvalitet bliver væsentligt forringet. Alle aldersgrupper kan få tinnitus, det rammer oftest voksne og især ældre mennesker. Og så er tinnitus ikke arveligt.

Tinnitus er en oplevelse af en indre lyd lokaliseret diffust inde i hovedet og ofte til ørerne. Lyden høres kun af personen selv, det er ikke forårsaget af udefrakommende lydkilder. Nogle oplever at høre lyden i det ene øre, eller at lyden er mest markant i den ene side, andre oplever at høre lyden lige meget i begge ører, andre har en uklar oplevelse af at høre noget et eller andet sted i hovedet. Det kan opleves som en susen, tidligere kaldte man tinnitus for øresusen. Igen andre oplever en kimen, en ringetone, noget der klapper (ventiler, relæ), andre har en oplevelse af deres lyd som noget, der minder om musik, maskin- industri- og naturlyde.

HVORDAN BEGYNDER TINNITUS?

Tinnitus kan begynde ganske langsomt over dage eller uger; muligvis er det kun til stede i forbindelse med stress eller træthed. Tinnitus kan også opstå ganske pludseligt, uden at man kan forbinde det med noget særligt. Nogle gange kan tinnitus skyldes, at man har været udsat for kraftig lydpåvirkning (f.eks. eksplosion, høj lyd gennem lang tid), men ofte er der ingen entydig forklaring på, hvorfor tinnitus opstår.

FORSKELLIGE INDRE LYDE

Ligesom karakteren af lyden kan opleves meget forskelligt, kan den opfattede styrke af lyden variere meget. Derfor kan forskellige personer have meget uens opfattelser af både karakter og styrke af deres indre lyd. Ligeledes har forskellige mennesker ikke nødvendigvis samme oplevelse af, hvor meget tinnitus fylder i deres hverdag. Samme person kan også opleve, at lyden nogle gange er mere nærværende end andre, ligesom nogle oplever, at der er tidspunkter, hvor de slet ikke bemærker lyden.

Der er ofte et sammenfald mellem måden man opfatter sin lyd på, og måden man oplever sit velvære og sin dagligdag på. Det vil sige, at fysisk og psykisk velvære, mentalt overskud og psykosociale forhold som arbejde og socialt liv har en indvirkning på den måde, man bemærker og bliver forstyrret af lyden.

DET ER IKKE EN SYGDOM

Tinnitus er ikke en sygdom, men beskriver et signal fra hjerne og høresystem, der opfattes som en indre lyd. Opfattelse af indre signaler er lige så reel som opfattelse af signaler fra den ydre verden. Tinnitus er således ikke tegn på psykisk sygdom; det er slet og ret en opfattelse af et signal fra organismen.

Allerede i oldtiden er tinnitus beskrevet, og navnet stammer fra det latinske ”tinnere”, som betyder ”at ringe”. Tinnitus er således ikke et symptom, der alene hører vor tid til, men er et normalt fænomen, som de fleste mennesker oplever ind imellem.

TANKER, IDÈER, ”FAKTA” OM TINNITUS

Årsagen til tinnitus er ikke afklaret, lægerne forbinder det til skader på øresneglen og defekter i sansecellerne i øresneglen, som vil begynde at sende fejlsignaler af sted i hørenerven. Dette fejlsignal vil, i hørecenteret, blive opfattet som lyd, og dermed som tinnitus. Andre mener, at skaderne i øresneglen medfører mangel på signaler til hørecentret, som forsøger at kompensere ved at øge den spontane aktivitet i nervecellerne. Det vil så opleves som tinnitus.

Lægerne kender ikke en egentlig behandling for tinnitus, og oplever ikke det er muligt at reparere defekterne.

Man kan ofte afhjælpe generne ved for eksempel at opøve hjernens lydfiltrering eller maskere lyden.

Tinnitus kan altså opstå ved alle mulige skader/defekter i øresneglen. Man kan typisk få tinnitus ved:

 • Almindelige aldersforandringer i øresneglen
 • Støjskader
 • Arvelige høretab
 • Skade på øresneglen som følge af infektion
 • Skade på øresneglen som følge af slag mod kraniet
 • Menieres sygdom
 • Skader i mellemøret kan også af og til give tinnitus

Andre sygdomme i organismen vil typisk forværre en allerede eksisterende tinnitus. Her kan nævnes:

 • Forhøjet blodtryk
 • Lavt stofskifte (myxødem)
 • Blodmangel
 • Diabetes
 • Smerter i nakken (myoser).
 • Tandproblemer herunder skæren tænder
 • Desuden vil tinnitus forværres, hvis der opstår en stresstilstand.

Du er helt anderledes stillet, når du får behandlinger hos Per Christensen i Christianshus Kropsterapi, her får du alternativ behandling af tinnitus af en dygtig og empatisk kropsterapeut. Kropsterapi har en holistisk tilgang, der omfatter flere effektive behandlingsformer som i fællesskab behandler tinnitus og tinnitus-symptomer. Og da flere psykologer anbefaler kropsterapi er der ingen tvivl om, at kropsterapi er rigtig godt for tinnitus ramte personer.

Er du ramt af tinnitus, så tilbyder jeg personligt tilpasset tinnitus behandling i Hørsholm med stor effekt, hvor du er i centrum.

Jeg har erfaring fra flere uafhængige klienter, der alle har oplevet, at deres tinnitus er markant reduceret og i det fleste tilfælde forsvundet efter få behandlinger.

 

FÅ EFFEKTIV TINNITUS BEHANDLING VED HJÆLP AF KROPSTERAPI

Når man oplever tinnitus, er kroppen i oprør og sender en række signaler, som man skal tage alvorligt. Det er derfor vigtigt, at du tager affære.

Min tinnitus behandling er holistisk og tager derfor både udgangspunkt i det fysiske og det psykiske. Jeg mener nemlig, at kroppens indre og ydre skal være i balance, da kroppen er én samlet mekanisme, hvor begge dele skal fungere godt. Denne tilgang er også grunden til, at flere tinnitusramte klienter slipper af med tinnitus blot ved hjælp af kropsterapi og ikke behøver yderligere hjælp.

Kropsterapi er bl.a. effektivt som alternativ behandling af tinnitus, stress og angst, hvilket der er flere grunde til:

> Skræddersyet til dig og dit behov
> Fokus på årsagsbehandling, ikke symptombehandling
> Ingen brug af medicin med kedelige bivirkninger
> Omfatter mentalt aspekt gennem samtaler
> Rummer fysisk aspekt med afstressende massage, pulserende teknikker og vejrtrækningsøvelser

Hos mig får du en række redskaber, der giver øget kontrol over din krop og som på sigt vil give dig en følelse af øget selvværd og overskud i hverdagen. Det har stor effekt, og derfor er kropsterapi så stærk en behandlingsform.

TINNITUS BEHANDLING AF ERFAREN KROPSTERAPEUT

Jeg er uddannet Body SDS-kropsterapeut med 10+ års erfaring (og endnu flere års livserfaring) og har en holistisk tilgang til kroppen og dens evne til at hele sig selv.

Derfor er min erfaring og faglige kompetencer en stor grund til, at jeg kan hjælp dig med rådgivning om og behandling af tinnitus. Her kan du se, hvorfor Christianshus Kropsterapi er et godt sted at få hjælp, hvis du er ramt af stress:

> Jeg er uddannet kropsterapeut ved Body SDS København
> Jeg er medlem af de alternative behandleres brancheforening
> Jeg har indgående indsigt vha. NLP- coach- terapeutuddannelser
> Jeg har flere års erfaring med behandling af tinnitus

BOOK EN TID TIL ALTERNATIV BEHANDLING AF Tinnitus

Hos Christianshus Kropsterapi kan du få alternativ tinnitus behandling med udgangspunkt i dit behov. Din tinnitus behandling vil være en løbende proces, hvor jeg gennem samtaler og kropsterapeutiske behandlinger giver dig en række redskaber, der er nemme at inkorporere i din hverdag. Med hjælp fra mig og kropsterapi kan du få et mere stressfrit liv med større overskud, energi og glæde.

Kontakt mig på Tlf.: 40 140 440 eller skriv til per@christianshuskropsterapi.dk, hvis du vil vide mere om kropsterapi som behandling mod tinnitus. Og du kan naturligvis også booke en tid til behandling af tinnitus i min klinik i Hørsholm lige her https://www.christianshuskropsterapi.dk/booking/